Søg
Her er du: Forside

Nyheder (9.9.2014)

 

Nyt call for papers: BÆREDYGTIGHED 

Turbulens stiller spørgsmålet: Kan det blive ved?

Det er efterhånden mange år siden, at forskerne begyndte at advare os om, at kloden ikke kan klare det tempo, vi har sat for materiel produktion og økonomisk udvikling i de moderne samfund. Kan planeten holde til det?

Samtidig med at produktiviteten øges, stiger hastigheden også i arbejdslivet. Både i offentlige og private jobs skal man løbe stærkere og stærkere for at kunne konkurrere. Politikerne fortæller os, at vi er under pres... og terapeuterne siger det samme. Kan og skal vi holde til det?

Vi kan heller ikke længere tage for givet, at vores liberale demokrati er en evighedsmaskine, som balancerer interesser og sikrer fred og velstand på en måde, som andre styreformer ikke formår. Vi må spørge: Er demokratiet virkelig endestationen? Kan det forblive tro mod sine egne principper, når det skal håndtere terrorisme, klimakrise og totalitære konkurrenter?

Det er altså nu mere end nogensinde, relevant at stille spørgsmålene: ”Hvad kan bære og hvad kan ikke?”

I Turbulens’ første tema i 2015 retter vi derfor blikket mod idéen om ”bæredygtighed” i den bredeste forstand og undersøger forestillinger om den perfekte balance balance mellem udvikling og opretholdelse… eller den farlige mangel på samme.

Vi vil gerne vide, hvordan det bæredygtige samfund skal se ud? Hvilke barrierer kan vi se forude? Hvad er den bæredygtige politik? Og hvilke blinde vinkler har bæredygtigheden som ideologi?

Vi modtager og læser gerne samfundsanalytiske bidrag om alt fra miljø til politik, fra højtflyvende filosofiske tanker om bæredygtighedens begreb til tekster om udstødningsgasser og overbefolkede byer.

Deadline er 15. januar 2015

Spørgsmål kan rettes til turbulenstidsskrift@gmail.com.

 

Find Turbulens.net på Facebook


Artikler i temaet arbejdsløshed og nye arbejdsformer

 • De stille præmisser - interview med Ove K. Pedersen

  De stille præmisser - interview med Ove K. Pedersen

  Turbulens har interviewet professor Ove K. Pedersen i anledning af hans nye bog Markedsstaten, der tager fat på skabelsen af nogle af de mest grundlæggende størrelser i dag - stat, marked og...Turbulens har interviewet professor Ove K. Pedersen i anledning af hans nye bog Markedsstaten, der tager fat på skabelsen af nogle af de mest grundlæggende størrelser i dag - stat, marked og individet. Markedsstaten er den moderne stat, der over en periode på mere end 100 år gradvist afløser enevældens periode. Markedstaten sætter præmisserne for vores forståelse af os selv som rationelle individer med egeninteresse og sætter rammerne for den daglige disciplinering, der sikrer at vi også forstår som sådanne. Markedsstaten er med andre ord den helt afgørende forudsætning for de mange senere reformer fra fx velfærdsstat til konkurrencestat. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Den tyske succes: En kritisk analyse

  Den tyske succes: En kritisk analyse

  Tyskland fremstår lige nu som klare dagsordensættere i Europa. Ofte roses de tyske Hartz-reformer som den hårde men nødvendige kur, der har stillet Tyskland i en position med et fleksibelt...Tyskland fremstår lige nu som klare dagsordensættere i Europa. Ofte roses de tyske Hartz-reformer som den hårde men nødvendige kur, der har stillet Tyskland i en position med et fleksibelt arbejdsmarked og lav arbejdsløshed. I dette essay undersøger Jon Lystlund Halkjær og Mads Peter Klindt indholdet af disse arbejdsmarkedsreformer, der umiddelbart har forringet vilkårerne for de arbejdsløse betydligt. Er Hartz-reformerne virkelig svaret på den tyske succes? AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Perverterede realiseringer: prekariatet og det kreative arbejde

  Perverterede realiseringer: prekariatet og det kreative arbejde

  I det postindustrielle samfund, langt væk fra samlebåndets rutiner, har begrebet kreativitet fået en større og større rolle i såvel samfundsøkonomi og arbejdsliv. I dette essay ser Jan Løhmann...I det postindustrielle samfund, langt væk fra samlebåndets rutiner, har begrebet kreativitet fået en større og større rolle i såvel samfundsøkonomi og arbejdsliv. I dette essay ser Jan Løhmann Stephensen på det kreative arbejdes potentialer i forhold til at udfri arbejderen af repetetive arbejdsrutiner. Men også på de problematikker som følger med når et varieret arbejdsliv med store muligheder for selvudfoldelse stadig lader en del tilbage at ønske, når det kommer til arbejdsvilkår. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Veluddannet, opsøgende og kronisk løsansat

  Veluddannet, opsøgende og kronisk løsansat

  Turbulens har haft lejlighed til at spørge Katrin Hjort, som er professor ved Syddansk Universitet om, hvordan fremtiden ser ud for den generation, der kommer på arbejdsmarkedet i disse år. Hun...Turbulens har haft lejlighed til at spørge Katrin Hjort, som er professor ved Syddansk Universitet om, hvordan fremtiden ser ud for den generation, der kommer på arbejdsmarkedet i disse år.

  Hun peger på navnlig en ting, som vil være grundlæggende anderledes forhold til forældregenerationen, nemlig den usikkerhed, som i stigende grad vil præge individets forhold til såvel arbejdsmarkedet som velfærdsinstitutionerne.
  AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Arven efter Carina og Robert

  Arven efter Carina og Robert

  I januar trådte en ny reform af kontanthjælpssystemet i kraft – en reform der historisk set er både hård og vidtrækkende. Bemærkelsesværdigt nok er reformen indført uden modstand i den normalt så...I januar trådte en ny reform af kontanthjælpssystemet i kraft – en reform der historisk set er både hård og vidtrækkende. Bemærkelsesværdigt nok er reformen indført uden modstand i den normalt så velfærdsværnende befolkning. Opbakningen kan forklares med, at medierne har leveret en dækning af kontanthjælpsområdet, der både er unuanceret og skæv. Ikke mindst på grund af deres vedholdende referencer til de to kontroversielle kontanthjælpsmodtagere Carina og Robert. Det har skabt et billede af, at kontanthjælpsmodtagerne generelt er kalkulerende, nyttemaksimerende individer uden arbejdsmoral. Noget som kontanthjælpsreformen med dens nyttejob, lavere ydelser og flere sanktioner kan rette op på. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Fra Ledighed til ledighad

  Fra Ledighed til ledighad

  Er de ledige dovne eller er de ofre for samfundsmæssige svingninger, som de ingen kontrol har over? Turbulens bringer her to kapitler fra Rune Engelbreth Larsens bog "Fra ledighed til ledighad". Bogen...Er de ledige dovne eller er de ofre for samfundsmæssige svingninger, som de ingen kontrol har over? Turbulens bringer her to kapitler fra Rune Engelbreth Larsens bog "Fra ledighed til ledighad". Bogen undersøger den udvikling, som har fundet sted i det danske samfunds syn på dem, der står uden for arbejdsmarkedet. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Leder

  Leder

  Verden har ændret sig for den arbejdsløse i de seneste årtier. Men hvad skyldes ændringerne, og hvilken indflydelse har de på både de arbejdsløse og dem i job? Turbulens.net sætter fra i dag og de...Verden har ændret sig for den arbejdsløse i de seneste årtier. Men hvad skyldes ændringerne, og hvilken indflydelse har de på både de arbejdsløse og dem i job? Turbulens.net sætter fra i dag og de næste par måneder frem fokus på arbejdsløshed og nye arbejdsformer. Læs lederen her. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Det aktive menneskes triumf - Et essay om kategoriseringen af den kunnende kontanthjælpsmodtager

  Det aktive menneskes triumf - Et essay om kategoriseringen af den kunnende kontanthjælpsmodtager

  Mathias Herup Nielsen sporer i dette essay, en række forandringer i kategoriseringen af kontanthjælpsmodtagere gennem de sidste 15 år. Under dække af at ville øge retssikkerheden og sikre ens regler...Mathias Herup Nielsen sporer i dette essay, en række forandringer i kategoriseringen af kontanthjælpsmodtagere gennem de sidste 15 år. Under dække af at ville øge retssikkerheden og sikre ens regler for alle, har skiftende regeringer, ministerier og kommisioner, forvandlet problemer til udfordringer og fremelsket den ”kunnende” kontanthjælpsmodtager". Essayet søger at beskrive, hvilke idéer og forestillinger der ligger bag forandringerne. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Velfærdsstaten og kontrollen af den forgældede mand - Interview med Maurizio Lazzarato del II

  Velfærdsstaten og kontrollen af den forgældede mand - Interview med Maurizio Lazzarato del II

  I anden del af deres interview med den italienske sociolog og filosof Maurizio Lazzarato stiller ph.d.studerende Magnus Paulsen Hansen og Mathieu Charbonneau skarpt på gældens betydning for...I anden del af deres interview med den italienske sociolog og filosof Maurizio Lazzarato stiller ph.d.studerende Magnus Paulsen Hansen og Mathieu Charbonneau skarpt på gældens betydning for velfærdsstaten og dens forhold til sine borgere. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel