NYE KRITISKE ARTIKLER OM EUS GRÆNSER OG SYNLIG LÆRING

Turbulens bringer to artikler, der på hver sin måde sætter spørgsmålstegn ved aktuelt dominerende opfattelser.

Cand.jur. Kirstine Mose sætter fokus på EU, og tager vores opfattelse af grænser – territoriale og juridiske – op til revurdering. Hun betoner den uklarhed og ustabilitet, der i dag kendetegner grænserne, som i højere grad er blevet til zoner, der som udgangspunkt har varernes cirkulation som ambition.

Filosof og lektor Oliver Kauffmann argumenterer for, at megen læring foregår udenom bevidstheden, og rejser i artiklen en kritik af det aktuelt dominerende begreb “synlig læring”, der har vundet stor uddannelsespolitisk tilslutning.

Artikler

Cand.jur. Kirstine Nordentoft Mose sætter, med en retsfilosofisk analyse, fokus på opfattelsen af territoriale og juridiske grænser i primært EU. Hun påpeger, at de juridiske grænser i dag er både ustabile og uklare, og at grænser i stadigt højere grad må forstås som zoner for kontrol der spreder sig udover territoriet. Rammerne for individets fri bevægelighed stammer, ifølge Mose, fra en ambition om varernes fri bevægelighed og cirkulation. Artiklen bygger på Moses speciale fra 2016. ...

Filosof og lektor Oliver Kauffmann, rejser, med sit fokus på implicit læring, en kritik af det omdiskuterede begreb “synlig læring”, som uddannelsespolitisk har vundet vid udbredelse. Ved teoretiske og empiriske eksempler, argumenterer han for, at meget, af det vi lærer, foregår udenom bevidstheden, hvilket vanskeliggør den forsøgt styrede læring....