Søg
Her er du: Forside

NYT TEMA: MORAL OG ETIK

Hvordan præger moralske og etiske overvejelser en række af nutidens vigtige politiske debatter? 


Turbulens bringer over de næste par måneder essays af, og interviews med, danske og udenlandske forskere om flygtningespørgsmål, sociale og militære robotter, dansk idéhistorie, økonomisk spekulation og juridiske gråzoner. 

Vi lægger i dag ud med en leder til temaet og en filosofisk begrebsafklaring, der kan gøre os klogere på, hvordan “etik” og “moral” egentlig er blevet tolket gennem historien, og på hvordan begreberne, med deres forskellige betydninger, kan være en kilde til misforståelser mellem mennesker.  

 

Find Turbulens.net på Facebook


Artikler

 • Den etiske fordring - et allestedsnærværende og overset fænomen

  Den etiske fordring - et allestedsnærværende og overset fænomen

  Etik er altid på spil - mellem mennesker og også i forhold til dyr. Etikken understreger, at vi er udleveret til hinanden. Men etik er også et så allestedsnærværende fænomen, at den er til at overse...Etik er altid på spil - mellem mennesker og også i forhold til dyr. Etikken understreger, at vi er udleveret til hinanden. Men etik er også et så allestedsnærværende fænomen, at den er til at overse. Jakob Wolf, lektor ved Teologi, udlægger K.E. Løgstrups filosofi i lyset af fænomenologien. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Den skortende flygtningehjælp er et udtryk for en kronisk moral-politisk krise

  Den skortende flygtningehjælp er et udtryk for en kronisk moral-politisk krise

  I stedet for at tale om flygtningekrisen som en ufravigelig moralsk udfordring vælger vor tids politikere i udbredt grad at karakterisere situationen syd for vores grænser som et uheldigt moralsk...I stedet for at tale om flygtningekrisen som en ufravigelig moralsk udfordring vælger vor tids politikere i udbredt grad at karakterisere situationen syd for vores grænser som et uheldigt moralsk dilemma af sikkerhedspolitisk karakter: Hvis ikke vi stopper immigrationen mod Europa, vil vores økonomiske og socialpolitiske strukturer kollapse. Denne portrættering er et overkarikeret narrativ. Ser vi tallene efter i sømmene, vil vi erfare, at vi ikke skal øge bistanden og opholdstilladelserne væsentligt for at leve op til vores moralske forpligtigelser. Den manglende flygtningehjælp forklares derfor bedst med, hvad man kan karakterisere som en kronisk moral-politisk krise i vores demokratiske samfund. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Leder

  Leder

  Moral og etik er dybt forbundet til den menneskelige eksistens og til selvets oplevelse af- og ageren i verden. Turbulens undersøger sammenhængen. Moral og etik er dybt forbundet til den menneskelige eksistens og til selvets oplevelse af- og ageren i verden. Turbulens undersøger sammenhængen. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Om begreberne moral og etik

  Om begreberne moral og etik

  I denne artikel foretager Carsten Fogh Nielsen, adjunkt i pædagogisk filosofi, en filosofihistorisk afklaring af begreberne "moral" og "etik". Artiklen er den første i vores tema af samme navn, og kan...I denne artikel foretager Carsten Fogh Nielsen, adjunkt i pædagogisk filosofi, en filosofihistorisk afklaring af begreberne "moral" og "etik". Artiklen er den første i vores tema af samme navn, og kan bruges som et afsæt for de mere konkrete etisk-moralske problemstillinger, temaet i kommende artikler vil tage op. Artiklen kan også bidrage til en afklaring omkring de forskellige forståelser af moral og etik, der har gjort sig gældende, og som fortsat kan være en kilde til uenighed og misforståelser.
  AbstractMinimér abstract  Gå til artikel