Søg
Her er du: Forside

NYT TEMA: MORAL OG ETIK

Hvordan præger moralske og etiske overvejelser en række af nutidens vigtige politiske debatter? 


Turbulens bringer over de næste par måneder essays af, og interviews med, danske og udenlandske forskere om flygtningespørgsmål, sociale og militære robotter, dansk idéhistorie, økonomisk spekulation og juridiske gråzoner. 

Vi lægger i dag ud med en leder til temaet og en filosofisk begrebsafklaring, der kan gøre os klogere på, hvordan “etik” og “moral” egentlig er blevet tolket gennem historien, og på hvordan begreberne, med deres forskellige betydninger, kan være en kilde til misforståelser mellem mennesker.  

 

Find Turbulens.net på Facebook


Artikler

 • Den etiske fordring - et allestedsnærværende og overset fænomen

  Den etiske fordring - et allestedsnærværende og overset fænomen

  Etik er altid på spil - mellem mennesker og også i forhold til dyr. Etikken understreger, at vi er udleveret til hinanden. Men etik er også et så allestedsnærværende fænomen, at den er til at overse...Etik er altid på spil - mellem mennesker og også i forhold til dyr. Etikken understreger, at vi er udleveret til hinanden. Men etik er også et så allestedsnærværende fænomen, at den er til at overse. Jakob Wolf, lektor ved Teologi, udlægger K.E. Løgstrups filosofi i lyset af fænomenologien. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Den skortende flygtningehjælp er et udtryk for en kronisk moral-politisk krise

  Den skortende flygtningehjælp er et udtryk for en kronisk moral-politisk krise

  I stedet for at tale om flygtningekrisen som en ufravigelig moralsk udfordring vælger vor tids politikere i udbredt grad at karakterisere situationen syd for vores grænser som et uheldigt moralsk...I stedet for at tale om flygtningekrisen som en ufravigelig moralsk udfordring vælger vor tids politikere i udbredt grad at karakterisere situationen syd for vores grænser som et uheldigt moralsk dilemma af sikkerhedspolitisk karakter: Hvis ikke vi stopper immigrationen mod Europa, vil vores økonomiske og socialpolitiske strukturer kollapse. Denne portrættering er et overkarikeret narrativ. Ser vi tallene efter i sømmene, vil vi erfare, at vi ikke skal øge bistanden og opholdstilladelserne væsentligt for at leve op til vores moralske forpligtigelser. Den manglende flygtningehjælp forklares derfor bedst med, hvad man kan karakterisere som en kronisk moral-politisk krise i vores demokratiske samfund. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Det aktuelle fokus på skattely - Et udslag af det sociale ækvilibriums kollaps

  Det aktuelle fokus på skattely - Et udslag af det sociale ækvilibriums kollaps

  Det vakte forargelse, da 'Panama-papirerne' i april 2016 afslørede, hvordan virksomheder og private, politikere og kendte mennesker, ved placering af aktiver i skattely, undgik at betale betydelige...Det vakte forargelse, da 'Panama-papirerne' i april 2016 afslørede, hvordan virksomheder og private, politikere og kendte mennesker, ved placering af aktiver i skattely, undgik at betale betydelige summer til egne statskasser. Lektor Amnon Lev fremhæver i dette interview, at det moderne samfund og vores lovgivning bygger på en forestilling om individets egennytte, og han argumenterer for, at det øgede fokus på skattely i højere grad skyldes staternes aktuelle økonomiske problemer og middelklassens øgede bevidsthed om eliten, end det reelt skyldes udnyttelsen af skattely eller en særlig moral hos den økonomiske elite. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Droner - etiske overvejelser fra en militær kant

  Droner - etiske overvejelser fra en militær kant

  På trods af at dronen er et stadigt hyppigere anvendt redskab indenfor militæret og industrien, i virksomheder og på et privat hobbyplan, er den, for mange af os, fortsat et objekt for vores...På trods af at dronen er et stadigt hyppigere anvendt redskab indenfor militæret og industrien, i virksomheder og på et privat hobbyplan, er den, for mange af os, fortsat et objekt for vores forestilling. I dette interview sætter vi fokus på de etiske overvejelser, der knytter sig til brugen af droner i militære operationer. Vi har talt med seniorforsker Dr. Gary Schaub Jr. og militæranalytiker Jens Wenzel Kristoffersen, fra Center for Militære Studier, for at få et mere praksisnært syn på emnet. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Etiske refleksioner over interaktionen med sociale robotter

  Etiske refleksioner over interaktionen med sociale robotter

  Søren Schack Andersen, forskningsassistent og cand.mag. i filosofi, præsenterer i artiklen, med et særligt fokus på de menneskelignende 'sociale robotter', nogle etiske problemstillinger, der må...Søren Schack Andersen, forskningsassistent og cand.mag. i filosofi, præsenterer i artiklen, med et særligt fokus på de menneskelignende 'sociale robotter', nogle etiske problemstillinger, der må adresseres indenfor robot - og androideforskning. Hvordan reagerer vi følelsesmæssigt på robotten? Og hvor går grænsen for produktion og anvendelse? AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Leder

  Leder

  Moral og etik er dybt forbundet til den menneskelige eksistens og til selvets oplevelse af- og ageren i verden. Turbulens undersøger sammenhængen. Moral og etik er dybt forbundet til den menneskelige eksistens og til selvets oplevelse af- og ageren i verden. Turbulens undersøger sammenhængen. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Vi er historiens undtagelse

  Vi er historiens undtagelse

  I langt størstedelen af den menneskelige historie har vi levet med en hel anden moralopfattelse end tilfældet er det i dag. Tidligere tiders mennesker levede efter egalitære samfundsordener med fokus...I langt størstedelen af den menneskelige historie har vi levet med en hel anden moralopfattelse end tilfældet er det i dag. Tidligere tiders mennesker levede efter egalitære samfundsordener med fokus på at dele de tilgængelige ressourcer, meget i modsætning til vor dages forbrugs- og ejerkultur.

  Turbulens har mødt religionshistoriker Jens-André Herbener til en snak om forbindelsen mellem religion og etik. Fra nomadernes monisme til dannelsen af formaliserede magthierarkier og de monoteistiske religioners indflydelse på Europas historie, danskernes kristne kulturarv og vores selvopfattelse og positionering i forhold til islam i dag.
  AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Om begreberne moral og etik

  Om begreberne moral og etik

  I denne artikel foretager Carsten Fogh Nielsen, adjunkt i pædagogisk filosofi, en filosofihistorisk afklaring af begreberne "moral" og "etik". Artiklen er den første i vores tema af samme navn, og kan...I denne artikel foretager Carsten Fogh Nielsen, adjunkt i pædagogisk filosofi, en filosofihistorisk afklaring af begreberne "moral" og "etik". Artiklen er den første i vores tema af samme navn, og kan bruges som et afsæt for de mere konkrete etisk-moralske problemstillinger, temaet i kommende artikler vil tage op. Artiklen kan også bidrage til en afklaring omkring de forskellige forståelser af moral og etik, der har gjort sig gældende, og som fortsat kan være en kilde til uenighed og misforståelser.
  AbstractMinimér abstract  Gå til artikel