OM TIDSSKRIFTET

Turbulens.net er et dansksproget nettidsskrift, der har eksisteret siden 2005. Tidsskriftet har som sin primære opgave at formidle forskning og gør dette enten ved at publicere artikler/essays af forskere eller gennem interviews foretaget af vores redaktører. Turbulens.nets bidrag begrænser sig dog ikke til forskning, vi giver også plads til andre perspektiver, såfremt disse er vedkommende og debatskabende. Alle vores indlæg er kendetegnet ved at være dybdegående og af høj, faglig kvalitet.

Turbulens er optaget af at sætte fokus på aktuelle, samfundsrelaterede emner og har opmærksomheden rettet mod de problemstillinger, der optager og præger vores samtid. Intentionen er, at anlægge et mangesidigt og tværfagligt blik, der opfordrer til refleksion og eftertanke snarere end at gengive nyhedstrømmen som et dagsaktuelt fokus. Turbulens vil hellere skabe en forstyrrelse, der udfordrer vores vante tankesæt.

Turbulens.net afholder fra tid til anden arrangementer, som annonceres her på siden og på Facebook.