Hvis du ligger inde med en artikel eller et artikeludkast, som du tror passer til Turbulens’ profil, hører vi gerne fra dig. Som udgangspunkt er vi både åbne over klassiske og mere alternative formidlingsformer.