Hvad er Turbulens?

Turbulens er et forum for samtidsrefleksion. Vi vil gerne udfordre vante tankemønstre og idéer. Gennem kritiske analyser af aktuelle og historiske problemstillinger diagnosticerer vi løbende den tid, vi lever i. For at sikre indhold af en høj faglig kvalitet, er størstedelen af vores bidragydere forskere med tilknytning til danske eller udenlandske universiteter. Et af vores hovedformål er at videreformidle den viden, som bliver til på universiteterne, til en bredere offentlighed. Indimellem giver Turbulens imidlertid også plads til, at aktører uden for universitetsverdenen kan komme på banen, såfremt artikelbidragene er vedkommende, debatskabende og af en høj, faglig kvalitet. Alle vores udgivelser er dansksprogede og tilgængelige for enhver. Hensigten med dette er at udbrede kvalificeret viden om historiske, sociale, politiske og filosofiske emner og problemstillinger, og på denne måde bidrage til at nuancere den offentlige samtale.