TEMAER

 • ANTROPOCÆN
  Dette års historisk varme sommer med intet eller meget lidt nedbør og skovbrande i mange lande har en gang for alle gjort, at klimaforandringerne har slået rod i almindelige menneskers bevidsthed. Samtalen om de menneskeskabte klimaforandringer foregår i et sammensat felt, hvor videnskab, politik, hverdagsliv og kunst krydser hinanden. Ved at bringe en række forskellige videnskaber og discipliner i spil, undersøger Turbulens i dette tema et af de mest omdiskuterede begreber inden for dette felt, nemlig Antropocæn.
 • ARVEN FRA OKTOBERREVOLUTIONEN
  I 2017 fejredes 100-året for den russiske Oktoberrevolution. I kølvandet på denne begivenhed udgiver Turbulens i løbet af sensommeren en miniserie om revolutionens nutidige relevans i forhold til diskussioner om historiefortælling, demokrati og politisk modstand i dag.
 • HJERNEN
  Den ser måske ikke ud af så meget – en gråhvid, fedtet masse på omkring 13-1400 gram, der skvulper rundt i kraniet som en blævrende budding. Men hjernen er et uhyre komplekst fænomen, hvis væsen eller hovedfunktion det har vist sig svært, hvis ikke umuligt, at afgrænse og definere. I løbet af de seneste årtier har hjernen som forskningsfelt været genstand for en kolossal opmærksomhed – et felt, hvor der står enorme videnskabelige og økonomiske interesser på spil. Men selvom hjernen er et af de fænomener, vi bruger mest energi og flest penge på at udforske, er den samtidig et af de fænomener, vi har vanskeligt ved at forstå i sin helhed. I dette tema sætter Turbulens hjernen under lup – og for at yde den retfærdighed som det komplekse fænomen den er, har vi bestræbt os på at tilgå den fra en række forskellige perspektiver: kunstneriske, sociologiske, neurobiologiske og filosofiske. For eksempel argumenterer Nikolas Rose i seriens første artikel for, at vi ikke bør forstå hjernen som et lukket kredsløb, men snarere som et organ, der gør os i stand til at koble os på vores omgivende miljø. Dette kræver, at vi opgiver tanken om hjernen som et kohærent, diskret organ, der er tydeligt afgrænset fra sin omverden til fordel for en mere sociologisk tilgang, der åbner op for spørgsmålet om, hvordan vi bør indrette urbane miljøer.
 • TURBULENS PÅ CPH:DOX
  Turbulens deltog i år på dokumentarfestivalen CPH:DOX. Vi bringer i løbet af april og maj fire vidt forskellige interviews fra instruktører, der sætter fokus på vores politiske virkelighed og den menneskelige eksistens.
 • VIDEN OG FAKTA I EN OFFENTLIGHED UNDER FORANDRING
  Artiklerne i denne serie sætter fra forskellige faglige udgangspunkter fokus på en medieoffentlighed, som i disse år er under hastig forandring, og hvor traditionelle vidensinstitutioner- og autoriteter udfordres og etablerede kendsgerninger politiseres.
 • MORAL OG ETIK
  Hvordan præger moralske og etiske overvejelser en række af nutidens vigtigste politiske debatter? Turbulens undersøger dette gennem essays af - og interviews med danske og udenlandske forskere om flygtningespørgsmål, sociale og militære robotter, dansk idéhistorie, økonomisk spekulation og juridiske gråzoner.
 • KAPITALISME UDEN DEMOKRATI?
  Lever ægteskabet mellem markedskræfter og folkestyre på lånt tid? I dette tema undersøger Turbulens en række af tidens ikke altid entydige konflikter mellem kapitalisme og demokrati.
 • BÆREDYGTIGHED
  Kan det blive ved? Det er efterhånden mange år siden, at advarslerne om, at hverken kloden, økonomien eller os selv kunne klare det tempo, vi har sat for materiel produktion og økonomisk udvikling i det moderne samfund. Siden da har begrebet 'bæredygtighed' udviklet sig til et allestedsnærværende, bredt, plastisk og yderst nødvendigt ideal, i forsøget på at holde sammen på 'det hele'. Turbulens undersøger balancen mellem udvikling og opretholdelse, eller manglen på samme. Vi forsøger at stille skarpt på nødvendigheden af, og forskellige forestillinger om, bæredygtighed.
 • ARBEJDSLØSHED OG NYE ARBEJDSFORMER
  Med en række tekster og interviews, går Turbulens.net i dybden med, hvordan vi som samfund behandler arbejdsløse og hvorfor. Vi sætter spot på den historiske udvikling såvel som den aktuelle debat, på rettigheder og pligter, affektivt arbejde, neoliberalisme og socialdemokratisme, på mediernes rolle, løntilskud, cv’ficering og meget mere.
 • LITTERATURHISTORIE I PRAKSIS
  Hvordan finder vi nye veje ind i litteraturhistorien, og hvordan skaber vi kreative og inspirerende undervisning, både for de unge iPad-generationer i folkeskolen og for de litteraturhungrende studerende på landets seminarier og universiteter? Turbulens.net lægger i dette temanummer platform til oplæggene fra Netværk Ny Litteraturhistories konference ’Litteraturhistorie i praksis – en inspirationskonference’. Konferencen løb af stablen d. 24. oktober 2014 på Københavns Universitet Amager.
 • LITTERATURHISTORIENS FREMTID
  Hvad skal det moderne menneske – og fremtidens studerende – egentlig bruge litteraturhistorien til? Hvordan puster vi støvet af de gamle klassikere og gør dem tilgængelige for fremtidens generationer? Turbulens.net bringer i dette temanummer oplæggene fra seminaret 'Litteraturhistoriens fremtid i det danske undervisningssystem' - her omskrevet til artikler og forsynet med en introducerende leder.
 • KRISER
  Turbulens sparker nu sit næste tema igang under overskriften Kriser. I løbet af de næste måneder udgiver vi en række tekster skrevet af danske eller udenlandske forfattere om hvad kriser gør ved os, samt hvad kendetegner vor tids kriser.
 • KOGNITIV KAPITALISME
  Hvad er de grundlæggende forskelle på viden og materielle ting? Og hvilken betydning har det for, hvorledes en økonomi og et samfund, der skal leve af viden og den gode ide, bør indrettes? Turbulens.net stiller skarpt på den kognitive kapitalisme og fremtidens videnssamfund.
 • LIV, KROP OG TEKNOLOGI 1
  Når vore kroppe, ja selve livet åbnes op for teknologisk intervention, forestillet eller ej, så er det selve vilkårene for den menneskelige og samfundsmæssige eksistens der interveneres i og her er der mange interesser på spil.
 • LIV, KROP OG TEKNOLOGI 2
  Anden del af Liv, Krop og Teknologi-tematikken er forskningsantologien Kroppen Hinsides Posthumanismen, som er initieret, redigeret og tilrettelagt af Ulrik Ekman og Arild Fetveit.
 • NYE OFFENTLIGHEDER
  Offentligheden er blevet til mange offentligheder, der fungerer på nye og forskellige måder og forbinder sig på kryds og tværs. Resultatet af disse nyskabelser og sammenkoblinger af offentligheder kan synes uoverskueligt og svært at få greb om. Ikke mindst når dets betydning for måden vores demokrati fungerer på tages med i betragtningen. Det er ikke desto mindre det vi vil forsøge med denne udgave af turbulens.net
 • KAPITALISME OG HUMANISME
  Kapitalisme og humanisme har i de seneste årtier nærmet sig hinanden og indgået nye interessante forbindelser. Er denne udvikling udtryk for en humanisering af kapitalen eller en kapitalisering af det humane?
 • TYRKIET
  "Tyrkiet" er et usandsynligt sprængfarligt ord; ladet som det er med konnotativt materiale. Hele debatten om Tyrkiet samt det væld af problemstillinger, den rejser, sætter Turbulens.net fokus på i dette tema-nummer
 • KRITIK
  Kritikkens mulighed. Hvordan kan det være et tema for Turbulens.net? Blev det med kulturkampens implosion af en diskussion ikke øjensynligt for enhver, at kritikkens mulighed havde været død i lang tid?
 • INTERNETTET
  Internettet har fået plads på teknologihistoriens all-star hold. Og ligesom andre store teknologiske nyskabelser breder nettets betydning sig langt ud over det teknologiske felt.
 • DE INTELLEKTUELLE
  I dag synes de intellektuelle at have udspillet deres rolle som sandhedens bannerførere og talerør, men debatten om de intellektuelles ansvar og engagement fortsætter – også her på Turbulens.net, der i maj måned har valgt at fokusere på de intellektuelles rolle og den offentlige debat.
 • ARBEJDSLIV
  Spændende, udfordrende og udviklende. Grådigt, grænseløst og stressende. Det moderne arbejdsliv er blevet beskrevet på mange måder. At der er sket og stadig sker store ændringer er der ingen tvivl om.
 • TERRORISME
  Begivenhederne omkring 9-11 markerer et før og et efter. En lille gruppe terrorister formåede med relativt simple midler at ryste vor gældende tankemønstre og begreber. Men har begivenhederne virkelig ændret vores måde at tænke og handle på?
 • I FRAVÆRET AF EN IDENTITET
  Samtaler: I 2005 tog Turbulens.net initiativ til et møde mellem Claus Beck Nielsen (Das Beckwerk) og Mikkel Bolt. Resulatet blev en række on going samtaler, der løbende blev publiceret på Turbulens.net. Her kan du læse alle samtalerne.
 • ARTIKLER UDEN FOR TEMA
  Her kan du læse de seneste artikler, Turbulens.net har publiceret.
 • MAJ 2009 – NOVEMBER 2010
  Her kan du finde artikler, som Turbulens.net har publiceret i det nævnte tidsrum.