Temaer

Her kan du finde alle vores tidligere artikler, anmeldelser eller interviews ud fra tema.

ARTIKLER UDEN FOR TEMA

Her kan du læse alle udgivelser af Turbulens, som ikke falder inden for et tema.

ØKOFUTURISMER

De nuværende klima- og biodiversitetskriser er så presserende, at de kalder på en radikal og anderledes måde at tænke og handle på, og det vil vi i Turbulens gerne bidrage til. Hvordan ser fremtiden egentlig ud, hvis vi skal have et klima, miljø og en natur, der ikke skriger af smerte? Hvordan kan vi forestille os en fremtid, hvor naturen og mennesket er i harmoni? Tema fra 2024.

Russiske modhistorier

RUSSISKE MODHISTORIER

Ikke mange nationer fremkalder i disse dage så voldsomme reaktioner som den russiske. Rusland associeres med rette med Vladimir Putins autokratiske styre, men samtidig er Rusland også meget andet og mere. Men hvad? Tema fra 2023.

Foto: Hjalte & CPH:DOX

TURBULENS PÅ CPH:DOX

Turbulens har deltaget i den internationale dokumentarfilmfestival CPH:DOX i en årrække, hvor vi har afholdt arrangementer i forbindelse med filmvisninger og bragt interviews med instruktører og forskere. Denne serie samler udgivelser om festivalens film fra 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023 om alt lige eviggyldige filosofiske og eksistentielle spørgsmål, kulturelle randområder, eller de politiske og økonomiske konfliktlinjer, som er med til at definere den tid, vi lever i. Tema 2019-2023.

POSTHUMANISMER

I indeværende serie om posthumanismer undersøger vi de forskelligartede bestræbelser – inden for filosofien, kunsten, samfundsteorien og litteraturen – på at sætte parentes om ‘mennesket’. Tema fra 2022.

NATURFILOSOFIEN 2.0

Naturfilosofien beskæftiger sig med den filosofiske refleksion over menneskets erfaringer med naturen. Det er både et felt, der rækker langt tilbage i filosofihistorien, og som spænder over vores praktiske omgang og teoretiske indsigter om naturen. Tema 2022-2023.

VELGØRENHED

Velgørenhed – filantropi, godgørenhed, altruisme, gavmildhed, velgerning. Kært barn har mange navne, som det siges, hvilket også gør sig gældende i alle de forskellige praksisser, som vi i dag forbinder med velgørenhed. Men er det egentlig så kært et barn, som mange går ud fra? Tema fra 2022.

EXHIBITION: THE NORDIC FARMERS

Den danske skov, som du ikke kender den. Hvad ville der være sket med vores verden, hvis ikke europæisk kolonialisme var indtruffet — eller ikke var indtruffet på den måde, den nu engang indtraf? Nogenlunde sådan lyder spørgsmålet, som Det Fragmentariske Institut for Komparative Tidslinjer (FIKT) stiller i dette tema. Tema fra 2021.A street corner in Hell's Kitchen, Manhattan. The Brain. Michael Elliot. Flickr.

HJERNEN

Den ser måske ikke ud af så meget – en gråhvid, fedtet masse på omkring 13-1400 gram, der skvulper rundt i kraniet som en blævrende budding. Men hjernen er et uhyre komplekst fænomen, hvis væsen eller hovedfunktion det har vist sig svært, hvis ikke umuligt, at afgrænse og definere. Tema fra 2021.

Minearbejde ved marmorstenbrud i Carrara, Italien

ANTROPOCÆN

Dette års historisk varme sommer med intet eller meget lidt nedbør og skovbrande i mange lande har en gang for alle gjort, at klimaforandringerne har slået rod i almindelige menneskers bevidsthed. Samtalen om de menneskeskabte klimaforandringer foregår i et sammensat felt, hvor videnskab, politik, hverdagsliv og kunst krydser hinanden. Tema fra november 2018.

We are not silent and we are the majority

VIDEN OG FAKTA I EN OFFENTLIGHED UNDER FORANDRING

Artiklerne i denne serie sætter fra forskellige faglige udgangspunkter fokus på en medieoffentlighed, som i disse år er under hastig forandring, og hvor traditionelle vidensinstitutioner- og autoriteter udfordres og etablerede kendsgerninger politiseres. Tema fra april 2018.

ARVEN FRA OKTOBERREVOLUTIONEN

I 2017 fejredes 100-året for den russiske Oktoberrevolution. I kølvandet på denne begivenhed udgiver Turbulens i løbet af sensommeren en miniserie om revolutionens nutidige relevans i forhold til diskussioner om historiefortælling, demokrati og politisk modstand i dag. Tema fra 2017-2018.

MORAL OG ETIK

Hvordan præger moralske og etiske overvejelser en række af nutidens vigtigste politiske debatter? Turbulens undersøger dette gennem essays af – og interviews med danske og udenlandske forskere om flygtningespørgsmål, sociale og militære robotter, dansk idéhistorie, økonomisk spekulation og juridiske gråzoner. Tema fra maj 2016.

Xavi Cabrera Unsplash - Supermarket Terror

KAPITALISME UDEN DEMOKRATI?

Lever ægteskabet mellem markedskræfter og folkestyre på lånt tid? I dette tema undersøger Turbulens en række af tidens ikke altid entydige konflikter mellem kapitalisme og demokrati. Tema fra juni 2015.

Kai gradert unsplash windmill photo

BÆREDYGTIGHED

Kan det blive ved? Det er efterhånden mange år siden, at advarslerne om, at hverken kloden, økonomien eller os selv kunne klare det tempo, vi har sat for materiel produktion og økonomisk udvikling i det moderne samfund. Siden da har begrebet ‘bæredygtighed’ udviklet sig til et allestedsnærværende, bredt, plastisk og yderst nødvendigt ideal, i forsøget på at holde sammen på ‘det hele’. Turbulens undersøger balancen mellem udvikling og opretholdelse, eller manglen på samme. Vi forsøger at stille skarpt på nødvendigheden af, og forskellige forestillinger om, bæredygtighed. Tema fra juni 2015.

LITTERATURHISTORIE I PRAKSIS

Hvordan finder vi nye veje ind i litteraturhistorien, og hvordan skaber vi kreative og inspirerende undervisning, både for de unge iPad-generationer i folkeskolen og for de litteraturhungrende studerende på landets seminarier og universiteter? Turbulens.net lægger i dette temanummer platform til oplæggene fra Netværk Ny Litteraturhistories konference ’Litteraturhistorie i praksis – en inspirationskonference’. Konferencen løb af stablen d. 24. oktober 2014 på Københavns Universitet Amager. Tema fra december 2014.

ARBEJDSLØSHED OG NYE ARBEJDSFORMER

Med en række tekster og interviews, går Turbulens.net i dybden med, hvordan vi som samfund behandler arbejdsløse og hvorfor. Vi sætter spot på den historiske udvikling såvel som den aktuelle debat, på rettigheder og pligter, affektivt arbejde, neoliberalisme og socialdemokratisme, på mediernes rolle, løntilskud, cv’ficering og meget mere. Tema fra april 2014.

LITTERATURHISTORIENS FREMTID

Hvad skal det moderne menneske – og fremtidens studerende – egentlig bruge litteraturhistorien til? Hvordan puster vi støvet af de gamle klassikere og gør dem tilgængelige for fremtidens generationer? Turbulens.net bringer i dette temanummer oplæggene fra seminaret ‘Litteraturhistoriens fremtid i det danske undervisningssystem’ – her omskrevet til artikler og forsynet med en introducerende leder. Tema fra februar 2014.

KRISER

Turbulens sparker nu sit næste tema igang under overskriften Kriser. I løbet af de næste måneder udgiver vi en række tekster skrevet af danske eller udenlandske forfattere om hvad kriser gør ved os, samt hvad kendetegner vor tids kriser. Tema fra oktober 2013.

KOGNITIV KAPITALISME

Hvad er de grundlæggende forskelle på viden og materielle ting? Og hvilken betydning har det for, hvorledes en økonomi og et samfund, der skal leve af viden og den gode ide, bør indrettes? Turbulens.net stiller skarpt på den kognitive kapitalisme og fremtidens videnssamfund. Tema fra maj 2009.

LIV, KROP OG TEKNOLOGI 2

Anden del af Liv, Krop og Teknologi-tematikken er forskningsantologien Kroppen Hinsides Posthumanismen, som er initieret, redigeret og tilrettelagt af Ulrik Ekman og Arild Fetveit. Tema fra maj 2007.

LIV, KROP OG TEKNOLOGI 1

Når vore kroppe, ja selve livet åbnes op for teknologisk intervention, forestillet eller ej, så er det selve vilkårene for den menneskelige og samfundsmæssige eksistens der interveneres i og her er der mange interesser på spil. Tema fra maj 2007.

Desmond Bowles Wikipdia Commons Removal of Statue Cecil Rhodes

KRITIK

Kritikkens mulighed. Hvordan kan det være et tema for Turbulens.net? Blev det med kulturkampens implosion af en diskussion ikke øjensynligt for enhver, at kritikkens mulighed havde været død i lang tid? Tema fra oktober 2006.

Sporvogn rådhuspladsen københavn

DE INTELLEKTUELLE

I dag synes de intellektuelle at have udspillet deres rolle som sandhedens bannerførere og talerør, men debatten om de intellektuelles ansvar og engagement fortsætter – også her på Turbulens.net, der i maj måned har valgt at fokusere på de intellektuelles rolle og den offentlige debat. Tema fra maj 2006

Jorge Salvador Unsplash American Dollars

KAPITALISME OG HUMANISME

Kapitalisme og humanisme har i de seneste årtier nærmet sig hinanden og indgået nye interessante forbindelser. Er denne udvikling udtryk for en humanisering af kapitalen eller en kapitalisering af det humane? Tema fra april 2006.

Timon Studler Unsplash photo - Train station

NYE OFFENTLIGHEDER

Offentligheden er blevet til mange offentligheder, der fungerer på nye og forskellige måder og forbinder sig på kryds og tværs. Resultatet af disse nyskabelser og sammenkoblinger af offentligheder kan synes uoverskueligt og svært at få greb om. Ikke mindst når dets betydning for måden vores demokrati fungerer på tages med i betragtningen. Det er ikke desto mindre det vi vil forsøge med denne udgave af turbulens.net. Tema fra 2006.

Tyrkiet flag

TYRKIET

“Tyrkiet” er et usandsynligt sprængfarligt ord; ladet som det er med konnotativt materiale. Hele debatten om Tyrkiet samt det væld af problemstillinger, den rejser, sætter Turbulens.net fokus på i dette tema-nummer. Tema fra januar 2006.

Ilya Pavlov Unsplash image of code

INTERNETTET

Internettet har fået plads på teknologihistoriens all-star hold. Og ligesom andre store teknologiske nyskabelser breder nettets betydning sig langt ud over det teknologiske felt. Tema fra juni 2005.

Dominik Bednarz Unsplash Workers

ARBEJDSLIV

Spændende, udfordrende og udviklende. Grådigt, grænseløst og stressende. Det moderne arbejdsliv er blevet beskrevet på mange måder. At der er sket og stadig sker store ændringer er der ingen tvivl om. Tema fra april 2005.

Ruined side-street in Shingal (Sinjar) following war with the Islamic State. Levi Meir Clancy

TERRORISME

Begivenhederne omkring 9-11 markerer et før og et efter. En lille gruppe terrorister formåede med relativt simple midler at ryste vor gældende tankemønstre og begreber. Men har begivenhederne virkelig ændret vores måde at tænke og handle på? Tema fra marts 2005.

I FRAVÆRET AF EN IDENTITET

Samtaler: I 2005 tog Turbulens.net initiativ til et møde mellem Claus Beck Nielsen (Das Beckwerk) og Mikkel Bolt. Resulatet blev en række on going samtaler, der løbende blev publiceret på Turbulens.net. Her kan du læse alle samtalerne. Tema fra februar 2005-2006

DANNELSE

Så kom dannelse igen på dagsordenen, men er det de rigtige spørgsmål, der bliver diskuteret? Turbulens.nets første tema er dannelse. Tema fra februar 2005.