REDAKTIONEN

Frederik Kirst Müntzberg

Frederik Kirst Müntzberg

Cand.mag i filosofi og økonomi (FLØK) fra CBS

Kristoffer Willert

Kristoffer Willert

Ph.d.-studerende i Filosofi, Aarhus Universitet

Malthe Høy Jensen

Malthe Høy Jensen

Cand. mag. i Anvendt Filosofi, Aalborg Universitet

Andreas Beyer Gregersen

Andreas Beyer Gregersen

Ph.d.-studerende i Filosofi, Aarhus Universitet