Redaktionen

Kristoffer Willert
Ph.d.-studerende i Filosofi, Aarhus Universitet


Emil Meyer
Cand. Mag. i Kunsthistorie og BA i filosofi, Københavns Universitet


Frederik Kirst Müntzberg
Cand.mag i filosofi og økonomi (FLØK) fra CBS


Clara Wolf
Cand.mag. Anvendt Filosofi, Aalborg Universitet