Interview med Anders Esmark: I dette interview forklares, uddybes og perspektiveres de væsentligste pointer fra artiklen \"Et kritisk blik på nye offentligheder - uden kritisk teori\", der skitserer rammerne for forskningspublikationen ”Nye offentligheder” under forskningsnetværket MODINET. ...