Leder: Internettet

Internettet har fået plads på teknologihistoriens all-star hold. Og ligesom andre store teknologiske nyskabelser breder nettets betydning sig langt ud over det teknologiske felt

1.6.2005

”Jeg tror, der vil være et verdensmarked for omkring fem computere” udtalte chefen for IBM Thomas Watson i 1943 – en forudsigelse, der tydeligvis ikke har holdt stik. Hanghøj, Thorkild og Nicolai Knudsen (2004): Når nye medier fortæller. Gyldendal. I dag er vores samfund gennemsyret af de nye digitale medieteknologier, især computeren og internettet, der påvirker alt fra hverdagshandlinger til verdenshandlen. Siden internettet for alvor tog fart i starten af 1990’erne benytter mange mennesker i den vestlige verden sig dagligt af internettet som kommunikations- og arbejdsredskab eller til underholdningsformål. Også kunsten er gået online, hvilket har skabt nye udtryksformer der går under betegnelsen internetkunst eller i daglig tale netkunst. Netkunsten er en kunstform, der forholder sig formelt eller indholdsmæssigt til internettet og som eksisterer i kraft af det digitale netværk. Den er ofte formidlet gennem en computer og er baseret på internettets browsere (navigationsprogrammer til internettet, f.eks. Microsoft Internet Explorer eller Netscape), selvom dette ikke nødvendigvis altid er tilfældet.

Herhjemme har man længe kunne finde netkunst på websites som artnode.org, afsnitp.dk og artificial.dk. Men på trods af at netkunsten efterhånden har eksisteret i mere end et årti og i stigende grad udstilles på etablerede internationale kunstinstitutioner, er netkunsten dog stadig delvist et undergrundsfænomen, hvis publikum er begrænset til en relativt lille indviet kunst- og teknologiinteresseret skare. Det vil Turbulens.net gøre noget ved, og denne udgave af Turbulens.net er derfor primært helliget online-kunsten i et forsøg på at synliggøre den for et bredere publikum.

Netkunsten er interessant som mere end blot tekno-nørderi for elektronikingeniører og dataprogrammører; de nye medieteknologier har for alvor invaderet den kollektive bevidsthed og det offentlige rum, og netkunsten er en af de kunstformer, som mest eksplicit – både i sit netværksforbundne materiale og i sit indhold – udforsker denne udvikling og sætter den til debat. Kunstformen spænder over så forskellige udtryk som hyperfiktion, softwarekunst, generativ kunst, browserkunst, netaktivisme og omfattende multimedieværker. Et træk ved mange netkunstværker er at de undersøger internettets tekniske muligheder og f.eks. stiller spørgsmål ved teknologiernes indflydelse på menneskelige relationer, demokratiets og minoriteters vilkår i en global kapitalistisk verden, koden som et sprogligt system og subjektivitetskonstruktioner i netværkssamfundet.

Internettet har fået plads på teknologihistoriens all-star hold. Og ligesom hjulet, telegrafen og flyvemaskinen breder nettets betydning sig langt ud over det teknologiske felt. Det er vor selvforståelse –  måden vi tænker, handler og lever på der er under forandring. Derfor er det en sag for Turbulens.net, der i denne måned har allieret sig med cand. mag. i moderne kultur Minna Major Wright og Anne-Sophie Spanner Witzke.

God læselyst!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *