LEDER: Liv, krop og teknologi

\”Vores biologiske krop er vores skæbne\” – sådan sagde man engang. Med bioteknologien og forståelsen af det levende på det molekylære plan skulle dette være slut.

1.5.2007

Når vore kroppe, ja selve livet åbnes op for teknologisk intervention, forestillet eller ej, så er det selve vilkårene for den menneskelige og samfundsmæssige eksistens der interveneres i og her er der mange interesser på spil. Dette ses tydeligt i den eksplosion af hybrider der er blevet aktuelle eller genaktualiseret de senere år. Livet eller det biologiske har fået sin egen politik, økonomi, etik, kapital, værdi, ansvar, socialitet og konservatisme, for bare at nævne nogle af dem, der optræder og bliver behandlet i foreliggende temanummer. Spørgsmålene om moral, menneskets værdighed, identitet og natur samt større principielle spørgsmål angående hvilket samfund vi ønsker vi ønsker at leve i trænger sig stadigt mere på i takt med at nye alliancer mellem liv, krop og teknologi aftegner sig.

God læselyst!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *