ARVEN FRA OKTOBERREVOLUTIONEN

I 2017 fejredes 100-året for den russiske Oktoberrevolution. I kølvandet på denne begivenhed udgiver Turbulens i løbet af sensommeren en miniserie om revolutionens nutidige relevans i forhold til diskussioner om historiefortælling, demokrati og politisk modstand i dag.

  • Omrids af en historisk funderet politisk teori om rådsdemokrati – Del 2 01/08/2018
    Det er ikke en helt ualmindelig antagelse, at politik er noget, som den almindelige borger kun har ringe indflydelse på. Gennem en idéhistorisk udlægning af begivenhederne i årene omkring den russiske Oktoberrevolution udfordrer Mikkel Flohr og Benjamin Ask Popp-Madsen denne forestilling. I denne anden af to artikler vil de bruge dette som grundlag for at ...
  • Omrids af en historisk funderet politisk teori om rådsdemokrati – Del 1 29/07/2018
    Det er ikke en helt ualmindelig antagelse, at politik er noget, som den almindelige borger kun har ringe indflydelse på. Gennem en idéhistorisk udlægning af begivenhederne i årene omkring den russiske Oktoberrevolution udfordrer Mikkel Flohr og Benjamin Ask Popp-Madsen denne forestilling. I denne første af to artikler vil de bruge dette som grundlag for at ...
  • Fortællingen om Oktoberrevolutionen – fra revolution til lukket fest 16/07/2018
    Hvad betyder det når politiske begivenheder bliver anvendt som et værktøj til at fremme politiske formål igennem bestemte historiske narrativer? Dette spørgsmål stiller arkivar og historiker ved Arbejdermuseet, Jesper Jørgensen, i denne artikel, hvor han sætter fokus på, hvordan forskellige udlægninger af den russiske Oktoberrevolution i den danske offentlighed historisk og aktuelt er blevet brugt ...