Kritik

Kritikkens mulighed. Hvordan kan det være et tema for Turbulens.net? Blev det med kulturkampens implosion af en diskussion ikke øjensynligt for enhver, at kritikkens mulighed havde været død i lang tid?

Hvordan skal de udstødte protestere?

Hvordan skal de udstødte protestere?

Interview med Axel Honneth: Hvordan kan man i dag forandre samfundet, så der bliver plads til anerkendelse for alle? Hvad er efter klassekampen de afgørende politiske brudflader i de vestlige samfund? Interview med den store tyske socialfilosof Axel Honneth, der som leder af Institut for Socialforskning i Frankfurt tænker videre fra Adorno, Marcuse og Habermas.

Leder: Kritik

Leder: Kritik

Kritikkens mulighed. Hvordan kan det være et tema for Turbulens.net?
Blev det med kulturkampens implosion af en diskussion ikke øjensynligt for enhver, at kritikkens mulighed havde været død i lang tid?

For en udvidelse af kampzonen: Kunstkritik som kulturkamp

For en udvidelse af kampzonen: Kunstkritik som kulturkamp

Artikel af Mikkel Bogh: Hvorfor formår kunst og kunstkritik ikke at skabe en afgørende position i den offentlige debat? Det er ét af de spørgsmål, som optager Mikkel Bogh, når han vender opmærksomheden mod et kulturpolitisk tilsyneladende marginalt fænomen, nemlig kunstkritikken. Læs her Mikkel Boghs forsvar for kunstkritikken som en reel kulturpolitisk og -kritisk faktor baseret på den særlige rolle billedkunsten indtager i forhold til andre kulturelle praksisformer.

Kritikkens fødsel

Kritikkens fødsel

Artikel af Anders Fogh Jensen: Filosoffen Anders Fogh Jensen tegner gennem otte teser et historisk rids af systemkritikkens udviklingshistorie fra dens spæde begyndelse blandt senmiddelalderens tænkere over Kant, Pascal og Nietzsche og frem til i dag. Hvor tidligere tiders kritik rettede sig mod systemernes grad af styring af befolkningen, har systemet i dag indbygget en høj grad af frihed og selvforvaltning for den enkelte borger. Er der, som visse kritikere hævder, tale om en skjult styring forklædt som frihed, eller rummer denne udvidelse af råderummet en reel mulighed for indflydelse og forandring?

Feminisme som kritisk virkemiddel – at portrættere feminisme i dag.

Feminisme som kritisk virkemiddel – at portrættere feminisme i dag.

Artikel af Karin Hindsbo: I lederen til nærværende udgave af Turbulens.net, der har kritikkens mulighed på dagsorden stilles spørgsmålet: “hvilke kunstneriske strategier og praksisser kan give kunsten af i dag kritisk bid?” Med dette bidrag vil jeg vove forsøget på at skildre samtidskunstens kritiske potentiale, som man ligeledes undres over, for at give et bud på dette spørgsmål.

Kritisk er man jo altid

Kritisk er man jo altid

Interview med Hans Hauge: En typisk forestilling om den intellektuelle forudsætter et sted udenfor samfundet, hvorfra den intellektuelle kan kritisere – altså en fri og ubundet kritiker. Men udenfor er forsvundet, og kritikken må nu komme indefra – fra den dominerende diskurs selv. Lektor, dr. Phil Hans Hauge tegner i nedenstående interview skitsen til en intellektuel danmarkshistorie, der giver et nyt fokus på verserende stridigheder fx mellem rationalitet og religion, kritik og opbyggelighed. Det blev til en samtale med en høj navnefrekvens, der bl.a. omfattede forfatteren Hans Kirk, præsten Søren Krarup, rationalisten Frederik Stjernfelt, forbilledet Jacques Derrida og samfundsdebattøren Hans Hauge.

Kritik af den negative opbyggelighed

Kritik af den negative opbyggelighed

Uddrag af Frederik Stjernfelt: Turbulens.net bringer her uddrag fra to af Frederik Stjernfelts fire essays fra bogen Kritik af den negative opbyggelighed, som Frederik Stjernfelt har skrevet sammen med digteren Søren Ulrik Thomsen.