Naturfilosofien 2.0

Naturfilosofien beskæftiger sig med den filosofiske refleksion over menneskets erfaringer med naturen. Det er både et felt, der rækker langt tilbage i filosofihistorien, og som spænder over vores praktiske omgang og teoretiske indsigter om naturen. Selvom vores erfaringer med naturen i dag overvejende medieres af naturvidenskaben, er der en lang række aspekter af vores naturerfaringer, som ikke alene kan kortlægges gennem naturvidenskaben som f.eks. vores ikke-sproglige sansninger, fornemmelser og oplevelser af naturens betydning. I dette tema udforsker Turbulens, hvor naturfilosofien er på vej hen i lyset af Antropocæn, hvor klimakrisen og biodiversitetsnedgangen er en stadig påmindelse om at gentænke vores relation til naturen.