Naturfilosofien 2.0

Naturfilosofien beskæftiger sig med den filosofiske refleksion over menneskets erfaringer med naturen. Det er både et felt, der rækker langt tilbage i filosofihistorien, og som spænder over vores praktiske omgang og teoretiske indsigter om naturen. Selvom vores erfaringer med naturen i dag overvejende medieres af naturvidenskaben, er der en lang række aspekter af vores naturerfaringer, som ikke alene kan kortlægges gennem naturvidenskaben som f.eks. vores ikke-sproglige sansninger, fornemmelser og oplevelser af naturens betydning. I dette tema udforsker Turbulens, hvor naturfilosofien er på vej hen i lyset af Antropocæn, hvor klimakrisen og biodiversitetsnedgangen er en stadig påmindelse om at gentænke vores relation til naturen.

På sporet af naturfilosofien – ånden i naturen

På sporet af naturfilosofien – ånden i naturen

Hvad er der blevet af ”ånden i naturen”? Meget af den nye klimabevidsthed er båret af videnskabelighed, men er det, at folk krammer træer udtryk for en ny naturspiritualitet? Og hvordan vi udvikler vores forståelse for, at alt i naturen hænger sammen? Er det en åndelig forbindelse eller snarere en praktisk forståelse, der er gået tabt? I anden del af Turbulens’ serie om naturfilosofien taler jeg med studenterpræst ved KU, Nicolai Halvorsen samt nogle af deltagerne på den årlige, filosofiske fugletur som i år foregår ved Vaserne i Holte. 

På sporet af naturfilosofien – udsigten fra Vaserne

På sporet af naturfilosofien – udsigten fra Vaserne

I første del af Turbulens artikelserie om naturfilosofien reflekterer biolog og videnskabsteoretiker Claus Emmeche over naturfilosofiens rolle i dag. Det handler også om mødet med mærkelige dyr, som vi sjældent møder, når vi går i Netto og fylder indkøbskurven; om, hvordan vi skal indrette skolesystemet og hele det forvaltningsprægede natursyn, der gennemsyrer vores kultur. Og ikke mindst, turens tilbagevendende spørgsmål: Hvad er en invasiv art?

Naturfilosofien 2.0

Naturfilosofien 2.0

I løbet af de seneste årtier er en ny sårbarhed i vores forhold til naturen blevet mere åbenbar. Coronapandemien, klimakrisen og biodiversitetsnedgangen blotlægger på forskellig vis vores skrøbelighed i forhold til den natur, der er vores fælles livsgrundlag. Selvom vi forsøger at udnytte vores tekniske og videnskabelige snilde til at holde naturen i en armslængde, afslører det antropocæne landskab, hvor tørke og oversvømmelser mange steder er blevet en ny normaltilstand, at vi også i høj grad er prisgivet naturens luner. Dette åbner for en filosofisk undren i forhold til menneskets rolle i forhold til naturen i dag.