VIDEN OG FAKTA I EN OFFENTLIGHED UNDER FORANDRING

“Idet ideologierne har mistet overbevisningskraft, idet de i stigende grad er ophørt med at fungere som partielle lukningsredskaber for det politiske, har sandhed, fakta og videnskab indtaget pladsen.” Sådan skriver idéhistorikeren Mikkel Thorup i den første artikel i denne serie, hvor der fra forskellige faglige udgangspunkter sættes fokus på en medieoffentlighed, som i disse år er under hastig forandring, og hvor traditionelle vidensinstitutioner- og autoriteter udfordres og etablerede kendsgerninger politiseres.

 • Diagnose af en epistemisk krise 13/04/2018
  Uanset om man vurderer den epistemiske krise, som vi aktuelt befinder os i, som et nyt eller et accelereret fænomen, har diagnosen af det postfaktuelle samfund bidraget til at gøre opmærksom på en række problemstillinger omkring den måde vi som samfund håndterer viden og fakta. I denne artikel kvalificerer David Budtz Pedersen, Andreas Brøgger Jensen, ...
 • Konspirationsteorier og alternative forklaringer 23/03/2018
  Konspirationsteorier er virkningsfulde og fascinerende fortællinger om, at intet er som det ser ud, og at vi ikke kan stole på magthaverne, som bevidst fører os bag lyset. I den forstand udtrykker de et for demokratiet helt centralt krav om at forholde sig kritisk og at have mod til at betjene os af vores egen ...
 • Trump og almindelig sund fornuft 16/03/2018
  En demokratisk offentlighed sættes almindeligvis lig med en informeret og reflekteret offentlighed. Men spørgsmålet er, hvordan en sådan overhovedet er mulig i en verden, hvor alene benævnelsen af USA’s 45. præsident, Donald J. Trump, kan få enhver fornuftig diskussion til at bevæge sig ud ad en tangent? Med den tyske oplysningsfilosof Immanuel Kant i den ...
 • Fake news og fiktionalitet 09/03/2018
  I denne artikel introducerer Henrik Skov Nielsen til fiktionalitetsteori, som et sæt grundantagelser, der kan bruges som udgangspunkt for at diskutere forskellige former for fake news. I artiklen skelner han mellem fake news som fiktion og bedrag, og argumenterer for, at de af væsen er særdeles forskellige, og at spørgsmålet om fiktionalitet først og fremmest ...
 • Fake news – et komplekst begreb 02/03/2018
  Siden det amerikanske præsidentvalg i 2016 er ‘fake news’ blevet et stadigt mere benyttet begreb i analyser og diskussioner af især den politiske nyhedsdækning. Men på trods af fake news-begrebets popularitet er der langt fra enighed om, hvad begrebet præcist betyder. I denne artikel skitserer Carsten Fogh Nielsen derfor tre forskellige betydninger af fake news, ...
 • Om alternative fakta 23/02/2018
  Udtrykket ’alternative fakta’ refererer ikke kun til en uheldig bemærkning på vegne af præsident Trumps administration. Tværtimod argumenterer Mikkel Thorup i denne artikel for, at der i dybere forstand kan aflæses nogle væsentlige udviklinger og forskydninger med og gennem begrebet, særligt hvad angår tre forhold: for det første omkring politikkens almene karakter udspændt mellem ubestemmelighed ...