MORAL OG ETIK

Hvordan præger moralske og etiske overvejelser en række af nutidens vigtigste politiske debatter? Turbulens undersøger dette gennem essays af – og interviews med danske og udenlandske forskere om flygtningespørgsmål, sociale og militære robotter, dansk idéhistorie, økonomisk spekulation og juridiske gråzoner.

 • Leder 02/09/2016
  Moral og etik er dybt forbundet til den menneskelige eksistens og til selvets oplevelse af- og ageren i verden. Turbulens undersøger sammenhængen.
 • Vi er historiens undtagelse 01/08/2016
  I langt størstedelen af den menneskelige historie har vi levet med en hel anden moralopfattelse end tilfældet er det i dag. Tidligere tiders mennesker levede efter egalitære samfundsordener med fokus på at dele de tilgængelige ressourcer, meget i modsætning til vor dages forbrugs- og ejerkultur. Turbulens har mødt religionshistoriker Jens-André Herbener til en snak ...
 • Det aktuelle fokus på skattely – Et udslag af det sociale ækvilibriums kollaps 23/06/2016
  Det vakte forargelse, da ‘Panama-papirerne’ i april 2016 afslørede, hvordan virksomheder og private, politikere og kendte mennesker, ved placering af aktiver i skattely, undgik at betale betydelige summer til egne statskasser. Lektor Amnon Lev fremhæver i dette interview, at det moderne samfund og vores lovgivning bygger på en forestilling om individets egennytte, og han argumenterer ...
 • Etiske refleksioner over interaktionen med sociale robotter 09/06/2016
  Søren Schack Andersen, forskningsassistent og cand.mag. i filosofi, præsenterer i artiklen, med et særligt fokus på de menneskelignende \’sociale robotter\’, nogle etiske problemstillinger, der må adresseres indenfor robot – og androideforskning. Hvordan reagerer vi følelsesmæssigt på robotten? Og hvor går grænsen for produktion og anvendelse?
 • Droner – etiske overvejelser fra en militær kant 09/06/2016
  På trods af at dronen er et stadigt hyppigere anvendt redskab indenfor militæret og industrien, i virksomheder og på et privat hobbyplan, er den, for mange af os, fortsat et objekt for vores forestilling. I dette interview sætter vi fokus på de etiske overvejelser, der knytter sig til brugen af droner i militære operationer. Vi ...
 • Den etiske fordring – et allestedsnærværende og overset fænomen 27/05/2016
  Etik er altid på spil – mellem mennesker og også i forhold til dyr. Etikken understreger, at vi er udleveret til hinanden. Men etik er også et så allestedsnærværende fænomen, at den er til at overse. Jakob Wolf, lektor ved Teologi, udlægger K.E. Løgstrups filosofi i lyset af fænomenologien.
 • Den skortende flygtningehjælp er et udtryk for en kronisk moral-politisk krise 27/05/2016
  I stedet for at tale om flygtningekrisen som en ufravigelig moralsk udfordring vælger vor tids politikere i udbredt grad at karakterisere situationen syd for vores grænser som et uheldigt moralsk dilemma af sikkerhedspolitisk karakter: Hvis ikke vi stopper immigrationen mod Europa, vil vores økonomiske og socialpolitiske strukturer kollapse. Denne portrættering er et overkarikeret narrativ. Ser ...
 • Om begreberne moral og etik 13/05/2016
  I denne artikel foretager Carsten Fogh Nielsen, adjunkt i pædagogisk filosofi, en filosofihistorisk afklaring af begreberne “moral” og “etik”. Artiklen er den første i vores tema af samme navn, og kan bruges som et afsæt for de mere konkrete etisk-moralske problemstillinger, temaet i kommende artikler vil tage op. Artiklen kan også bidrage til en afklaring ...