Tre spørgsmål til professoren

Interview med Ole Thyssen: Tre hurtige hurtige spørgsmål til professoren om de intellektuelle og intellektualitet i dag

1.5.2005

1) Hvad betyder ordet intellektuel for dig?

En intellektuel er en person, som accepterer at sætte sin faglige erfaring i spil i en almen, dvs. politisk sammenhæng. Det betyder, at han formidler – oversætter – sin faglige indsigt til et sprog, som er forståeligt og relevant for den politiske offentlighed. Hermed går han også ud over en blot faglig sammenhæng og bliver en offentlig person.
Med “politik” menes her ikke politik i snæver eller partipolitisk forstand, men politik som et felt, hvor alle fagligheder møder hinanden, hver med deres værdier og kriterier. Det skaber problemer om hvilke ord som skal bruges, hvilke modeller som er relevante og hvordan der skal prioriteres mellem mange slags hensyn. Sådanne spørgsmål er ikke faglige, men politiske.
 

2) Hvad er de intellektuelles rolle i dag?

De intellektuelle skal være dannede. Hermed forstås ikke, at de har tilegnet sig en kanon, men at de kan reflektere og hermed ikke blot iagttage, men også iagttage hvordan de selv og andre iagttager. En intellektuel kan derfor være høflig og imødekomme modpartens ønske om forståelse, men også kritisk ved at bemærke det relative i fastgroede måder at iagttage på. Han kan se, at blindhed er en betingelse for at se. Hermed bidrager han til at skabe og udfolde offentlige rum. Negativt kan han underminere selvfølgeligheder, positivt kan han forslå nye måder at iagttage på. Da ingen har bedt intellektuelle om at være det, påtager de sig deres opgave af lyst og lidenskab.
 

3) Hvori består den største intellektuelle trussel i dag?

I at de påtager sig et dogmatisk synspunkt, hvad enten det er ideologisk, partipolitisk eller religiøst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *