Charter 2014: Gudernes veje er uransagelige og menneskene har så mange sære ting for

Netværk Ny Litteraturhistorie er dannet af en gruppe, der har fundet sammen for at styrke den historiske dimension i litteraturundervisningen. Her kan du læse gruppens \’Charter 2014\’.

1.12.2014
verden er alt hvad der findes
verden er til
den nære, den fjerne
Georg Brandes Allé
stedet ubestemt
tiden
menneskene er til
de kendte, de fremmede
tanker og tegn
bevægelser, besværgelser, bogstaver
sat sammen til ord
tragedier og komedier
om verden og guder og mennesker
livet er et skuespil
løgn og digt
ord på papir
ren konstruktion
mønstre lagt ud over verden
skriften findes
bøger
omend de med tiden falmer
litteraturen findes
sagaer, sagn og salmer, romaner, noveller
fortolkelige
fortællinger der har deres egne historier
bliver til
litteraturhistorier
de findes
i antikvariater, på biblioteker og på nettet
litteraturhistorier
komparative dobbeltblik
fremmedhed og selverkendelse
nu hvad enten det vil eller ej
betinget af før
forskning
kulturkritik
analyse
debat
forenet
Lys over Landet.

Netværk Ny Litteraturhistorie er dannet af en gruppe, der har fundet sammen for at styrke den historiske dimension i litteraturundervisningen. Netværket fungerer som et kreativt forum for faglig og didaktisk fornyelse fra folkeskole- til universitetsniveau. Vi mener, at man ved fantasifuld brug også af de digitale medier kan skabe nye former for oplevelse og sammenhæng.

Netværk Ny Litteraturhistorie arbejder på at imødekomme det udbredte ønske om at opleve og forstå sig selv ikke blot som menneske i nutiden, men også som del af en større historie. Litteraturhistorien konfronterer os med livsformer og måder at forstå os selv og verden på, som i varierende grad er blevet fremmede for os. Alligevel er vi forbundet med denne fortid, som vi på forskellig måde kan forholde os til og reagere på. Den historiske betragtning giver os indblik i en fortid, som er noget andet end nutiden – et kritisk alternativ, en åbning. Men fortiden er også en forudsætning for nutiden – om ikke andet, så fordi nutiden er blevet til i en delvis reaktion imod den. Herved skabes et produktivt felt af afstand og nærhed, fremmedhed og selverkendelse.

Litteratur kan åbne for andre verdener – og for andres verdener. På en ganske særlig måde, som er anderledes end den faghistoriske beskæftigelse med fortiden, tilbyder den litteraturhistoriske læsning mulighed for sanselig og følelsesmæssig indlevelse. Den åbner for udviklingen af empati og forståelse, både af det, der var før os, og for det, vi står midt i. På den måde forbinder litteraturen os med historien og skaber oplevelse af sammenhæng, samtidig med at den åbner for etisk refleksion. For ikke at tale om, hvordan lystlæsning af fortællekunst og poesi stimulerer vores fantasi.

Du kan følge NNL på facebook

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *