ARBEJDSLIV

Arbejdsliv

Spændende, udfordrende og udviklende. Grådigt, grænseløst og stressende. Det moderne arbejdsliv er blevet beskrevet på mange måder. At der er sket og stadig sker store ændringer er der ingen tvivl om.

 • Leder: Arbejdsliv 02/04/2005
  Leder: Spændende, udfordrende og udviklende. Grådigt, grænseløst og stressende. Det moderne arbejdsliv er blevet beskrevet på mange måder. At der er sket og stadig sker store ændringer er der ingen tvivl om.
 • Bær din stress dygtigt 01/04/2005
  Artikel af Lars-Henrik Schmidt og Claus Holm: Om stress
 • Flid, fedt og snyd 01/04/2005
  Artikel af Anne Skare Nielsen: Starpeople. Opskriften på succes i arbejdslivet som middelmådigt menneske.
 • I arbejdstøjet 01/04/2005
  Artikel af Anne-Marie Mai: Som studerende kender man det godt. Er man afsted på diverse læsesale på universiteterne, bemærker man de stylede m/k´er: Vi er klædt lækkert på – os alle til hobe, det er vi altid. Læs her, hvordan Anne-Marie Mai ser en parallel mellem hverdagens opstyltede festlook og arbejdslivets udviskede grænser. Nu er ...
 • Følsomhedens etik og kapitalismens ånd – om forbindelsen mellem religion og arbejde i det moderne arbejdsliv 01/04/2005
  Interview med Kirsten Marie Bovbjerg: Det er en udbredt forestilling i den vestlige verden, at vi lever i et sekulariseret samfund, hvor religiøsiteten er blevet elimineret eller i det mindste forvist til privatlivet. Kirsten Marie Bovbjerg er ikke enig. I hendes studier af tidens mange medarbejderkurser viser det sig, at deltageren sammen med den bestilteselvrealisering ...
 • Vi må ikke lede efter guldet det forkerte sted 01/04/2005
  Interview med Poul Nyrup Rasmussen: Om det moderne arbejdsliv
 • Arbejdets mulighedsrum 01/04/2005
  Artikel af Finn Janning: Loyalitet er alfa og omega for en organisation. Det mener i hvert fald Finn Janning, der i denne tekst plæderer for, at loyalitet ikke bare er en betingelse for kontinuitet, men også for kreativ skabelse og selve arbejdets mulighedsrum.
 • Arbejde – nu med livet som indsats 01/04/2005
  Artikel af Michael Pedersen: Michael Pedersen analyserer den nye form for stress, der er blevet en folkesygdom for folk i de nye videnstunge jobs. Han stiller en opsigtsvækkende diagnose: De stressforebyggende strategier vi benytter er blot en gentagelse af selvsamme relation, der forårsager den nye form for stress!
 • Udvikling i fællesskab 01/04/2005
  Artikel af Marianne Jelved om det moderne arbejdsliv
 • Bureaukratisk enevælde 01/04/2005
  Artikel af Jørgen Hinsby: Siden midten af 1990´erne er der i Rusland sket en væsentlig vækst i antallet af små og mellem-store virksomheder. Alligevel er denne sektors bidrag til bruttonationalprodukt, innovation og beskæftigelse relativt beskeden i forhold til de fleste af OECDs medlemslande. Dette skyldes i meget høj grad, at det indbyrdes forhold mellem staten ...